Trang chủ     Đăng ký     Đăng nhập    Trợ giúp    Liên hệ    Giới thiệu    Dịch vụ HeadHuntTRỢ GIÚP DÀNH CHO ỨNG VIÊN
Hãy đăng "Hồ sơ ứng tuyển" của bạn lên ngay VnBestJobs.com để nhà tuyển dụng gọi điện đến cho bạn.

Để đăng Hồ sơ ứng tuyển lên VnBestJobs.com bạn cần thực hiện theo các bước sau:

1. Đăng ký tài khoản ứng viên nếu bạn chưa có tài khoản ứng viên trên VnBestJobs.com (Xem video hướng dẫn).
Lưu ý:
- Các trường đánh dấu * mầu đỏ thì bắt buộc bạn phải nhập dữ liệu.
Tên tài khoản đăng nhập: không được dùng địa chỉ email, không được dùng dấu cách, không được chứa các kí tự đặc biệt như: \ / : * ? " < >;
Ảnh thẻ 4x6 (Ảnh này sẽ hiện trên CV): không chấp nhận ảnh có kích thước lớn hơn ảnh thẻ kích cỡ 4x6; Không chấp nhận ảnh không phải là ảnh thẻ.
Đừng gửi mail: Lựa chọn này không chọn để nhà tuyển dụng biết thông tin cá nhân của bạn.
- Thông tin bạn khai báo phải đầy đủ, chính xác để Tài khoản của bạn được phê duyệt bởi Ban quản trị VnBestJobs.com và đây cũng là cơ sở quan trọng để nhà tuyển dụng đánh giá cao về bạn.

2. Sau khi đăng ký tài khoản ứng viên, Bạn sẽ nhận được một email kích hoạt tài khoản từ hệ thống VnBestJobs.com. Bạn cần phải kích chuột vào đường link đi kèm theo mail đó để Tài khoản ứng viên của bạn được kích hoạt. 
    Đây là một trong những điều kiện tiên quyết để bạn có thể đăng Hồ sơ ứng tuyển lên VnBestJobs.com và như vậy bạn mới có nhiều cơ hội để nhận được việc làm như mong muốn từ các nhà tuyển dụng trên hệ thống VnBestJobs.com.

3. Sau khi bạn kích hoạt tài khoản ứng viên của bạn, Ban quản trị sẽ xem xét và chứng thực Tài khoản ứng viên của bạn trong vòng 24h kể từ khi bạn kích hoạt Tài khoản ứng viên của bạn như hướng dẫn trên mục 2.

4. Bạn sẽ đăng được Hồ sơ ứng tuyển khi và chỉ khi bạn hoàn tất các bước 1, 2, 3. Bên cạnh đó bạn sẽ xem được toàn bộ thông tin tuyển dụng từ các nhà tuyển dụng trên hệ thống VnBestJobs.com.

5. Các công việc Đăng Hồ sơ ứng tuyển, lấy thông tin nhà tuyển dụng, Ứng tuyển khi tìm thấy một việc làm phù hợp... tất cả được hướng dẫn khi bạn hoàn tất các bước 1, 2, 3, 4;

Nào hãy ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN ỨNG VIÊN ngay hôm nay để Công việc/Nhà tuyển dụng tự tìm đến với bạn! Cơ hội việc làm nằm trong tay bạn, hãy thực hiện ngay thôi!
 

Trang chủ Tài khoản của tôi Tìm việc Tạo hồ sơ ứng tuyển Tìm ứng viên Đăng tin tuyển dụng Liên hệ Giới thiệu Bản đồ site